Τα τελευταία νέα

Iera Terra

Iera Terra by Sofia Cretan Goods 80 χρονια ιστορίας        Το ταξίδι αυτό φαίνεται να ξεκινάει στις 01/02/1937! Τότε φαίνεται στα βιβλία του παππού η πρώτη εγγραφή… Ο παππούς, Καραλάκης…