80 χρόνια ιστορίας

one more good olive oil seson!

αλλη μία ελαιοκομική σεζόν τελείωσε όμορφα. παρά τον δύσκολο καιρό, τα δέντρα μας έδωσαν ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικά ελαιόλαδο!
πήραμε τον καρπό νωρίς, αλέσθηκε κάτω από 29 βαθμούς και τωρα ξεκουράζεται σε ανωξείδωτη δεξαμενή ώστε με φυσικό τρόπο να καθαρίσει και μετά να εμφιαλωθεί χωρίς φίλτρα.
Έτσι θα κρατήσει όλα του τα αρώματα, και θα έρθει στο σπίτι σας όσο πιο αγνά γίνεται!

another olive season is over. despite the difficult weather, the trees gave us a very good quality olive oil!
we got the fruit early, milled it below 29 degrees and now it rests in a stainless steel tank so that it can be cleaned naturally and then bottled without filters.
This will keep all its aromas, and come to your home as pure as possible!

Eine weitere Olivensaison ist vorbei. Trotz des schwierigen Wetters gaben uns die Bäume ein Olivenöl von sehr guter Qualität!
Wir haben die Früchte früh bekommen, sie unter 29 Grad gemahlen und jetzt ruht sie in einem Edelstahltank, damit sie natürlich gereinigt und dann ohne Filter abgefüllt werden können.
So bleiben alle Aromen erhalten und Sie kommen so rein wie möglich zu Ihnen nach Hause!

une autre saison des olives est terminée. malgré le temps difficile, les arbres nous ont donné une huile d’olive de très bonne qualité!
nous avons obtenu les fruits tôt, les avons moulus en dessous de 29 degrés et maintenant ils reposent dans un réservoir en acier inoxydable afin qu’ils puissent être nettoyés naturellement puis mis en bouteille sans filtres.
Cela gardera tous ses arômes et viendra chez vous aussi pur que possible!

bio olive oil from Crete

Iera Terra

Iera Terra by Sofia Cretan Goods 80 χρονια ιστορίας        Το ταξίδι αυτό φαίνεται να ξεκινάει στις 01/02/1937! Τότε φαίνεται στα βιβλία […]