θα ανεβαίνουν συχνά πυκνά θέματα προς συζήτηση.. θέματα που φαίνονται ότι είναι αλήθεια..

αλλά είναι πράγματι..;